donderdag 22 november 2007

Discipelschap

(Deze blog verscheen op 23 november 2007 op de site van de Jeruzalemkerk)

In de het afgelopen jaar is in onze gemeente het thema ‘discipelschap’ komen bovendrijven. In toenemende mate lijkt dit een vruchtbaar thema voor onze bezinning op de vraag hoe we als christenen in de gemeente kunnen worden gevormd voor ons staan in deze stad. Ik geef een paar impressies van ‘werkplaatsen’ rond dit thema

Leeskring Dallas Willard
Voor mij begon het allemaal met een boek. Een boek van een schrijver die ik tot vorig jaar niet kende, maar die in de missionaire literatuur van de laatste tijd regelmatig werd genoemd. De aanbeveling die me raakte en nieuwsgierig maakte was:  ‘De boeken van Dallas Willard hebben mijn leven veranderd’.  Ik kocht daarom een boek van hem, het meestgenoemde: The Divine Conspiracy, een boek over de Bergrede.  Het was alsof er een wereld voor me open ging. Nog nooit eerder – ook bij iemand als Bonhoeffer niet!- had ik zo’n inspirerend boek over navolging en discipelschap gelezen! Ik kocht dus meer boeken van hem, ontdekte dat ze allemaal uit een weer andere invalshoek over discipelschap gaan en begon te merken hoe wat ik las mijn gedachten en mijn hart begon te veranderen. Na bijna een jaar kan ik niet anders zeggen dan dit: de boeken van Dallas Willard hebben ook mijn leven veranderd.
Wat is zijn geheim? Daar is veel over te zeggen. Om te beginnen zijn ze intelligent en helder, dat scheelt al heel veel. Maar belangrijker is, dat ze helemaal geworteld zijn in het onderwijs van Jezus. Het kernthema is: wie is je leraar? Wiens ideeën bepalen werkelijk de richting van je leven? En zou je bereid zijn, om Jezus echt als je leraar te aanvaarden, om door hem alle terreinen van je leven te laten aanraken en veranderen? Wonderlijk is, dat alle thema’s die hij aansnijdt op zich niet nieuw zijn, maar in de wijze waarop hij ze verwoordt en praktisch maakt klinken ze wel als nieuw. En bovenal:  het onderwijs in deze boeken heeft mij – en blijkbaar ook anderen- over verschillende tot nu toe onneembare geestelijke hobbels heengetild. Kortom: ik vind het een ontdekking.
Inmiddels heb ik geprobeerd wat ik ontdekt heb op verschillende momenten te delen in de gemeente en met anderen.  Voor het eerst deed ik dat tijdens de gemeentedagen in mei (zie de preken van hemelvaartsdag en de dag daarna op mijn website) en afgelopen donderdag deed ik het tijdens een leeskring. We lazen daar niet het hiervoor genoemde boek (omdat dit nog niet vertaald is;  is wel onderweg), maar een vertaling van het boek Renovation of the Heart. In het Nederlands heet dat: Heel je ziel en zaligheid. Ik was heel benieuwd hoe de anderen de kennismaking met Willard hadden ervaren en ik was dan ook zeer verheugd te merken dat ze eigenlijk allemaal net zo verrast waren als ik. We hadden een mooi gesprek en concludeerden aan het eind van de avond, dat we het boek nog maar eens herlezen en dan in maart of april weer eens bij elkaar komen. Ondertussen proberen we dan ook anderen aan het lezen te krijgen, om in een grotere groep weer eens te spreken.  Maar het ziet er naar uit, dat we met het thema discipelschap een thema te pakken hebben, dat ons echt verder gaat helpen, voor toerusting van gemeenteleden en voor gesprekken met ‘buitenstaanders’.

Gemeenteavond rond nieuwe beleidsplan
Inmiddels hebben we in de kerkenraad de beslissing genomen, om voor het nieuwe beleidsplan het thema discipelschap tot kernthema te maken. Mattheüs 28: 16-20 is tot kerntekst gekozen, vanwege ‘grote zendingsopdracht’, maar ook vanwege de heldere verwoording van het begrip discipelschap: ‘alles leren onderhouden wat Jezus heeft opgedragen’. In een visiedocument is een en ander verder uitgewerkt en tijdens de gemeenteavond vorige week hebben we hier verder over gesproken. We hadden alle commissies in onze gemeente (wij noemen ze ministries) gevraagd aan de hand van dit visiedocument na te denken over het beleid van de komende paar jaar en over hun aanzetten hebben we in groepjes doorgepraat. Ik denk dat het een mooie avond was, waarop ik de indruk kreeg dat ook hier het thema ‘discipelschap’ begint te leven.  Dit krijgt dus wel een vervolg en hopelijk lukt het ons om heel geconcentreerd te blijven op wat we als roeping zien.

Belijdeniscatechese als discipelschapstraining
Sinds een aantal jaar gebruikte ik voor mijn belijdeniscatechese een opzet die er in bestond dat ik de drie belijdenisvragen in 18 deelthema’s had verdeeld, waar we dan telkens een avond over spraken.  Voor de vakantie besloot ik dit jaar iets nieuws te proberen: een cursus die het thema discipelschap als leidraad en de Bergrede (Mattheüs 5-7) als basis heeft.  Als leerboek gebruiken we The Divine Conspiracy (voor de meesten is het engels te doen, volgend jaar is er hopelijk een vertaling) en tijdens de avonden gebruiken we een werkblad met daarop een stukje uit de Bergrede en verwante teksten uit de hele bijbel. Verder heb ik er tweejarig traject van gemaakt, dat wil zeggen: wie wil kan twee jaar meedoen, ook als hij na één jaar belijdenis deed. Twee mensen hebben daar gebruik gemaakt.

Bevalt het? Ik vind het een openbaring en uit wat ik terughoor zijn we echt met wat goeds bezig.  En steeds denk ik maar weer: waarom ben ik daar toch niet eerder op gekomen. Het ligt zo voor de hand: Jezus als je Leraar. Gelukkig dat ik het alsnog ontdekt heb.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten