zondag 22 maart 2009

Column 7: Zoekerscursus

(De columns in CV/Koers - nu De Nieuwe Koers - verschenen in 2008-2009)

Een jaar geleden hadden we grote twijfels over de Alpha-Cursus in Amsterdam. En wij niet alleen, ook in onze partnergemeenten van Amsterdam in Beweging voor Jezus Christus leefden die twijfels. Het leek er op, dat het concept van de Alpha-Cursus in Amsterdam niet aansloeg of zijn beste tijd gehad had. Verschillende malen hadden wij de cursus aangeboden, maar het aantal aanmeldingen bleef ver onder de maat van wat je een groep mag noemen.

We besloten dus, om het een tijdje los te laten en ons te gaan bezinnen op nieuwe vormen en wegen. Maar zoals zo vaak in het Koninkrijk van God: op het moment dat wíj loslieten bleek God toch aan het werk. Binnen een tijdsbestek van een paar maanden meldden zich zóveel mensen, dat er een wachtlijstje moest worden gemaakt. En inmiddels is er een tweede cursus van start. Een wonderlijke gang van zaken, die ons ook weer een paar belangrijke geestelijke lessen leerde.

Waar kwamen die mensen opeens vandaan? En wie zijn ze? Opvallend is dat verreweg de meesten jong zijn: twintigers, jonge dertigers. Jonge mensen, met soms een vaag rooms-katholieke achtergrond, maar in veel gevallen ook zonder enige kerkelijke ervaring. Sommigen werden op het spoor gezet door een partner die gelooft (of die intensief op zoek is naar het geloof), sommigen liepen eenvoudig tegen grenzen in hun denken en leefwijze op. Verreweg de meesten zijn hoogopgeleid en stellen dus diepe en intelligente vragen over van alles. Maar duidelijk is wel: ze worden gedreven door geloofsvragen en niet (zoals bij Alpha toch ook wel vaak het geval is) door een verlangen aandacht voor hun persoonlijke problemen of hun eenzaamheid.  In missionair jargon: deze mensen zijn allereerst gericht op believing, pas daarna op belonging.

Toch merkten de leiders van de groep (ook drie jonge mensen) als gauw dat het klassieke Alpha concept niet zonder meer werkte. De bekende maaltijd aan het begin bleek bijvoorbeeld agendatechnisch niet haalbaar en allerlei elementen van het lesmateriaal van Alpha bleken gewoon niet aan te sluiten bij de doelgroep. Al gaande de weg moest dus worden nagedacht over een nieuwe vorm en aanpassing van de inhoud.  Ook hier blijkt de context van Amsterdam medepalend te zijn voor vorm en inhoud van het missionaire werk.


Ondertussen verwonderen we ons over de mooie dingen die God in en aan deze mensen geeft. Duizend en één vragen hebben ze, die je soms in verlegenheid brengen. Maar in de ruimte die geboden wordt om die vragen allemaal te stellen blijkt de Bijbel zeggingskracht te hebben. Wat een voorrecht om daar in mee te werken!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten