vrijdag 22 mei 2009

Column 9: Vragen aan het ambt

(De columns in CV/Koers - nu De Nieuwe Koers - verschenen in 2009-2009)

Missionair gemeentezijn in Amsterdam is een dynamisch gebeuren. Dynamisch vanwege de dynamiek van de stad, maar ook (en vooral) vanwege de dynamiek van de Geest van God. Mensen komen in beweging en dat raakt eigenlijk alles in de gemeente, zoals bijvoorbeeld de ambtsvisie en het leiderschap.

In centrum Westerwijk lopen we bijvoorbeeld tegen het volgende aan. Vanuit de bezoekersgroep van het project ‘Thuiskomen’  begint voorzichtig een nieuwe multiculturele geloofsgemeenschap te ontstaan. Dat stimuleren we ook. Op het moment dat dat gebeurt komen al heel gauw de verzoeken op gang die bij een gemeente horen: verzoeken om de doop, om belijdenis, om de viering van het avondmaal. Dat is een prachtige beweging natuurlijk. Alleen blijkt onze kerkorde niet helemaal op die dynamiek te zijn ingericht. Onze missionaire werker, die in de ogen van zijn gemeenteleden natuurlijk gewoon hun pastor is, is kerkordelijk niet bevoegd om deze handelingen te verrichten. En vooralsnog is er ook geen ruimte om daar dispensatie voor te vragen. Een predikant invliegen is dus de enige optie. Dat kan ook wel, maar één nadeel heeft het wel: sommige gemeenteleden zouden dit wel eens niet kunnen snappen. Nico is toch gewoon hun pastor, die ook met ze bidt en de Bijbel voor ze uitlegt?

In de Jeruzalemkerk is het vooral de vraag naar het ambt zélf die op tafel is gekomen. Past de klassieke ambtstructuur nog wel helemaal bij wat nodig is voor missionair gemeentezijn? Om tegemoet te komen aan de hierboven beschreven dynamiek is in de afgelopen jaar een ministry-structuur ontstaan, waarbij op allerlei werkvelden van het gemeentezijn door even zoveel commissies heel veel werk wordt verzet. Het boeiende daarbij is, dat de commissies onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad vallen, maar al gaande de weg wel steeds meer eigen verantwoordelijkheid krijgen.  En soms vraag je je af: wat is nu eigenlijk nog het wezenlijke verschil tussen de kerkenraad en de ministries? Wat maakt een ambtsdrager anders dan een lid van de commissie eredienst? Al deze vragen hebben we niet gezocht, maar ze kwamen vanzelf op onze tafel terecht.


Nog niet zo lang geleden ontdekte ik, dat in het boek Handelingen vormen en structuren van gemeentezijn eigenlijk altijd een antwoord zijn op de dynamiek van de Heilige Geest. Van statische ambten lijkt al helemaal geen sprake, wel van een veelheid aan diensten  en bedieningen. Diezelfde Geest wil ook vandaag voorop gaan, met de bedoeling onze diensten zich daarnaar voegen. Hoe spannend dat is ervaren wij hier dagelijks.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten