woensdag 4 december 2013

21 grams - Alejando González Iñárritu, Krzysztof Kieślowski

Tijdens een Bijbelstudieavond over christelijke toekomstverwachting kregen we het over de begrippen ‘hart’ en ‘ziel’. Het werd een levendige discussie, over de vraag of het hart meer is dan een spier en of de ziel ergens aanwijsbaar aanwezig is in ons lichaam. In dat verband noemde iemand de film 21 Grams, met de vermelding dat de titel slaat op het gewicht dat een mens op het moment dat hij sterft zou verliezen, hetgeen voor Duncan MacDougall in 1907 het bewijs was voor het bestaan de van de (onsterfelijke) ziel.
Ik was dus wel benieuwd naar deze film en besloot hem te gaan kijken. Daar heb ik zeker geen spijt van, hoewel de film me niet heel veel verder bracht in het denken over het hart en de ziel. Hoewel …

Wat allereerst opvalt in de film is de non-lineaire vertelstructuur. Allissa Quart gebruikte in haar recensie van de film Happy Endings (2005) de term  de term hyperlink cinema. Het is een filmische manier van vertellen waarbij het verhaal van verschillende karakters door middel van flasbacks en flashforwards wordt verteld. Het idee achter deze vertelvorm is, dat we in een postmoderne cultuur niet langer als een alwetende verteller een lineair verhaal kunnen vertellen. We worden als kijker als het ware zozeer in het verhaal getrokken dat ook wij geen overzicht meer hebben over de lijn en de richting van het verhaal. Dit betekent dus, dat er maar heel moeilijk een zinvol verband kan worden waargenomen tussen de verschillende gebeurtenissen.  Aan het einde van de film blijven ons dan ook vooral fragmenten bij, met hooguit flarden van betekenis.

Het verhaal gaat over drie hoofdpersonen, van wie de levens als gevolg van een fataal auto-ongeluk met elkaar verbonden raken. Dat ongeluk wordt veroorzaakt door Jack Jordan (Benicio del Toro), een voormalige alcoholverslaafde, die inmiddels een born-again christian is en door de kracht van het geloof zijn leven probeert op te bouwen. Op een dag rijdt hij met zijn truck de echtgenoot en de twee kinderen van Christina Peck (Naomi Watts) dood. En Paul Rivers (Sean Penn), die lijdt aan een hartkwaal, krijgt dan het hart van de overledene.

Op deze manier is het verhaal snel verteld, maar door de vertelstructuur ontstaat een subtiel spel met betekenissen en duidingen. Als kijker vraag je je voortdurend af waar je nu precies zit in het verhaal, maar dat helpt wel om je goed bewust te zijn van de gevolgen van het ongeluk in de levens van deze drie mensen. Erg hoopvol is het allemaal niet. Christina wil eerst niet veel weten van een zware straf voor de dader – ze krijgt er immers haar geliefden niet door terug. Maar in de loop van de film raakt ze verstrikt in wraakzucht, met als gevolg zware verslaving aan drugs en drank. Paul wordt verliefd op Christina – hij heeft immers het hart van haar echtgenoot in zich – maar uiteindelijk begeeft dit hart het, het wordt afgestoten. Heel symbolisch allemaal, maar verder niet uitgewerkt. Jacks geloof wordt zwaar op de proef gesteld, hij lijkt het uiteindelijk helemaal te verliezen. Of toch niet?

Geen van de drie personages is helemaal goed of slecht. Dat is ook precies de bedoeling van de regisseur, Alejando González Iñárritu. Hij zegt ergens: ‘No one is simply good or bad. We are just floating in an immense universe of circumstances. I like to show their weaknesses and their strengths without judging them, because only then can they reveal things about our human condition'.

Aan het slot van de film sterft Paul. Liggend op de intensive care horen we hem denken, over leven en dood, en over de ziel. Dit is wat hij zegt:  'How many lives do we live? How many times do we die? They say we all lose 21 grams at the exact moment of our death . . . Everyone. How much fits in 21 grams? How much is lost? When do we lose 21 grams? [image of smiling Cristina as she leaves saying goodbye to her sister, which corresponds in time to the exact moment that her family are being run over] How much goes with them? How much is gained? 21 grams - the weight of a stack of nickels, the weight of a chocolate bar, the weight of a hummingbird. How much do 21 grams weigh?'
Als ik het goed begrijp is de boodschap, dat de ziel als het ware overgaat van de doden naar de levenden. Wat dat precies weegt en wat de ander daarmee wint laat hij in het midden. Een commentator omschrijft het zo: 21 Grams suggests that the differential is not necessarily lost in the soul of the one who dies, but is carried by those who survive and have to continue life with loss. Each character is living with death or dying in some way. Cinematographer Rodrigo Prieto says that, 'It's death that pushes things forward in their lives. Through death, they discover life.

Een hemelse bestemming voor de ziel kent deze film dus niet. Onze enige hoop is, dat het leven doorgaat, hetgeen wordt gesymboliseerd in het beeld van de zwanger Christina in de kamer van haar overleden kind. En van Jack, die toch weer naar huis gaat, om zijn leven met zijn gezin op te pakken. Een mooi gegeven, maar vanuit christelijk perspectief aan de magere kant.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten