donderdag 24 oktober 2013

Participatie in de buurt

Deze column werd geschreven voor Woord & Dienst, oktober 2013

Eerlijk gezegd keek ik niet zo op van de oproep van onze koning. Dat we ons (zouden moeten) ontwikkelen richting een participatiemaatschappij hebben wij in Amsterdam-West ook als kerk zien gebeuren. In de afgelopen vijf jaar ging het stadsdeel steeds intensiever inzetten op buurtinitiatieven en participatie van buurtbewoners. En was er eerst nog de nodige terughoudendheid richting de kerk, inmiddels doen en tellen we volop mee.

Onze buurtdiaken ging sloot zich aan bij een door de buurtcoƶrdinator opgezet overleg over de leefbaarheid van het plein waaraan de Jeruzalemkerk staat. De kerk bleek al snel de enige betaalbare locatie voor dat overleg, dus werden wij gastheer. Als tegenprestatie zijn alle deelnemers van deze groep gastheer en gastvrouw geworden van de stille werkplekken die we op vrijdag aanbieden op een verbouwde galerij van onze kerk.

Zelf ben ik gevraagd om zitting te nemen in de zogenaamde regiegroep voor onze buurt. In die club wordt het geld van het buurtbudget toegewezen aan aanvragers van buurtinitiatieven. Voor mij heel leerzaam en de groep vindt het wel mooi dat er ook een dominee bij zit.
Ik ben eigenlijk best onder de indruk gekomen van de inzet van bewoners voor hun buurt. Of liever: ik voel me soms een beetje beschaamd. In de kerk hebben we het vaak over de roeping om de vrede voor de buurt te zoeken, maar anderen lopen daar maar al te vaak in voorop. Ik heb zeker niet de illusie dat we op dit terrein voorlopers zijn, maar ben wel blij dat we wat anderen doen kunnen versterken.

Toch zit er ook wel iets spannends en kwetsbaars aan die participatiesamenleving. Ik zie vaak dezelfde mensen verschijnen bij de verschillende initiatieven, dus lang niet alle bewoners doen mee. Veel van deze mensen moeten zich - bijvoorbeeld omdat ze werken - beperken tot losse activiteiten. Structurele inzet is zeker niet vanzelfsprekend. En hoezeer de stadsdeelbestuurders ook geloven in het belang van participatie, er zit toch ook de noodzaak tot bezuinigen achter.

Het blijft dus allemaal een beetje kwetsbaar met die participatiesamenleving. De oplossing van alles zal het niet zijn. Maar ik bedenk me telkens weer, dat we als kerk wel aan die kwetsbaarheid gewend zijn. De dienst aan de wereld heeft altijd het karakter van een teken van het koninkrijk gehad. De kerk is niet geroepen om de wereld te verbeteren, maar om tekenen op te richten van de nieuwe wereld die God maakt.  Het gaat dus meer om het voeden van de hoop dan om het oplossen van alle problemen.


Het zou wel eens zo kunnen zijn dat dit ook het enig haalbare 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten