maandag 21 oktober 2013

Voorwoord bij Dallas Willard - Gods geheime plan

(Dit voorwoord schreef ik voor de Nederlandse vertaling van het boek The Divine Conspiracy van Dallas Willard. Het is te vinden in Gods geheime plan.


Het gebeurt niet zo vaak dat mensen zeggen: ‘Dat boek heeft mijn leven veranderd’ (afgezien van de Bijbel dan natuurlijk).  Van het boek dat nu voor u ligt zeiden verschillende mensen dat wel en dat raakte me. Het waren trouwens allemaal schrijvers van boeken over missionair kerkzijn die deze ontboezeming deden op het moment dat ze over The Divine Conspiracy van Dallas Willard schreven. Schrijvers als Dan Kimball, in zijn boek The Emerging Church bijvoorbeeld. En omdat ik als missionair gemeentepredikant in Amsterdam West vanaf mijn bevestiging in 2006 intensief op zoek was naar inspirerende ideeën over christen- en missionair kerk zijn vandaag wilde ik daar meer over weten. Nu ben ik altijd een beetje voorzichtig met uitspraken over ‘levensveranderende ervaringen’ (wanneer weet je immers zeker of die ervaring ook duurzaam is?), toch durf ik wel te zeggen dat de boeken van Willard en dan vooral The Divine Conspiracy ook mijn leven hebben veranderd. Ik ben dan ook heel blij, dat dit boek nu in het Nederlands verkrijgbaar is, zodat het voor veel meer mensen in ons land toegankelijk is geworden.

Wat is het geheim van dit boek? In het korte bestek van deze inleiding stip ik twee dingen aan. Het eerste geheim is, dat Willard misschien wel de eerste  in mijn leven is, die alles wat Jezus ons heeft geleerd zó weet te verwoorden dat het te doen is.  Eerlijk gezegd is mijn grootste worsteling met het onderwijs van Jezus (en misschien vooral met de Bergrede, de magna charta van het Koninkrijk Gods) lange tijd geweest, dat  het me zo verlamde.  Hoe waar en inspirerend ook, het effect van Jezus’ radicale woorden was eigenlijk vooral frustratie, omdat ik het met niet lukte ze te doen.  En met alle respect voor Dietrich Bonhoeffer: zijn klassieker Navolging hielp mij nooit over die verlamming heen, maar versterkte haar juist (een ervaring, die, zo leerde ik uit gesprekken, velen met mij deelden).  Dallas Willard heeft mij over die hobbel heen getild. Hoe hij dat precies doet moet u zelf maar ontdekken, ik hoop dat u dezelfde ervaring hebt.

Een tweede geheim van dit boek is, dat het echt helpt om met in gesprek te komen met niet-christenen.  Willard wijst ons de weg om echt leerling van Jezus te worden en dus diep vertrouwd te raken met de diepe wijsheid die in zijn woorden verborgen ligt.  Misschien ligt het aan mij, maar al studerend in de boeken van Willard ontdekte ik, dat ik Jezus eigenlijk nooit echt als mijn leraar heb gezien. Opgegroeid in een traditie waar het geloof vooral in de termen van Paulus werd verwoord, had ik Jezus als redder leren kennen en omarmd.  Wanneer je echter aan een niet-christen probeert uit te leggen, wat dat redder-zijn van Jezus betekent, moet je eerst een heleboel vooronderstellingen uitleggen.  Wanneer je echter in gesprek raakt  over de woorden van Jezus zelf blijken de lijnen naar de gedachtenwereld van mensen van vandaag veel korter te zijn. Jezus blijkt in zijn onderwijs namelijk allemaal universele thema’s aan te snijden, waar je meteen over in gesprek kunt raken. Uiteraard betekent dit niet, dat het redder-zijn van Jezus er niet (meer) toe doet, maar het gaat over de vraag van het beginpunt van het getuigende gesprek.


Dallas Willard is een toegewijde leerling van Jezus, die niets liever wil dan ook anderen tot leerling maken. Dat is de geheime kracht van dit boek.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten